Předávání dětí z PPPD do následné péče
Odborné online setkání pro pracovníky krajských úřadů, OSPOD a DSP

3 hodiny vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

8. 3. 2024 od 10:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Předávání dětí z PPPD do následné péče

Srdečně Vás zveme na setkání s autory publikace Předávání dětí z PPPD do následné péče, kterou vydala Dobrá rodina. Seznámíte se s tím, jak kniha vznikla, z čeho autoři čerpali i jaké postupy se v praxi osvědčily. 

Setkání je určeno pro pracovníky krajských úřadů, OSPOD a doprovázejících organizací, které se účastní předávání dětí z PPPD. Dozvíte se více o tom, jak naplánovat předávání dítěte, jak a co pomáhá dítěti zvládnout přechod do následné péče i jak může dobře podaný návrh pomoci k dobrému předávání dítěte. 

Součástí setkání bude prostor pro otázky k předávání dítěte z PPPD.

Kniha ke stažení zde: https://dobrarodina.cz/predavani-ditete-z-pppd-do-nasledne-pece/ 

Setkání je zdarma a je určeno zejména pro  pro pracovníky krajských úřadů, OSPOD a doprovázejících organizací, kteří se účastní předávání dětí z PPPD . Dále je určen také dalším zapojeným odborníkům z řad odborné veřejnosti, v rámci osvěty v tomto tématu. 

Kapacita setkání je omezena, v případě, že zjistíte, že se nakonec nemůžete zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení se z akce.

Akce je podpořena z projektu MPSV Rodina.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online setkání se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny, jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat, přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastní akcí.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Alžběta Skleničková
Alžběta Skleničková

Alžběta Skleničková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech  pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Mgr. Petr Míchal
Mgr. Petr Míchal
Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.