Adaptační proces u dětí a dovednost seberegulace
seminář pro sociální pracovníky a odbornou veřejnost

8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

5. 9. 2024 od 9:00 do 16:30 Brno, Palackého tř. 1644/8, 612 00

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Adaptační proces u dětí a dovednost seberegulace

Neakreditovaný seminář, lektorka Zdeňka Štefanidesová.

Anotace : bude doplněna

Lektoři

Zdenka Štefanidesová

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.