Vzdělávací setkání v přírodě pro pěstouny a děti
Pojdťe s námi pohovořit o aktuálních tématech náhradní rodinné péče, která Vás zajímají.

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

18. 5. 2024 od 10:00 do 14:00 Sokolov, K. H. Máchy 1276

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Vzdělávací  setkání  v přírodě pro pěstouny  a děti

Aktální témata  pěstounů spolu s dětmi - Sdílecí klub pro pěstouny a sdílecí klub pro děti. V přírodě, uvolněni chůzí možná otevřete k diskusi témata, která Vás tíží. Příroda Vám poskytne prostor k uvolnění a relaxaci. Vaše děti rovněž můžou zažít neformální atmosféru, skupinou podporu a přijetí v bezpečném prostředí vrstevníků, za pomoci zkušeného lektora.  

Lektoři

Mgr. Petra Kučerová
Mgr. Petra Kučerová
Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.