Úzkosti, sebepoškozování
seminář pro pěstouny a poručníky

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

10. 4. 2024 od 15:00 do 19:00 Cheb, Palackého 1562

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Úzkosti, sebepoškozování


Co znamenají tyto narůstající fenomény? A proč se týkají dětí a dospívajících.  Čeho si máme jako pěstouni, vychovatelé všímat? A na co se potřebujeme dětí  zeptat? 

 Seminář vám odpoví na tyto témata a zazní konkrétní doporučení a návrhy, které vám mohou pomoci předcházet nevhodnému chování dítěte.


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,


pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Lektoři

Mgr. Veronika Zemanová
Veronika Zemanová vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Má mnoholetou praxi na pozici školního psychologa. Jako školní psycholog je k dispozici žákům, pedagogům i zákonným zástupcům. Věnuje se poradenské i diagnostické činnosti. Na částečný úvazek působí také jako individuální a rodinný terapeut v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově. Absolvovala mnohá školení a kurzy z psychologické i sociální oblasti. Teoretické i praktické znalosti má např. v tématu krizové intervence, poruch autistického spektra a problematice školní zralosti. V roce 2021 dokončila pětiletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na integrativní rodinnou terapii. Má bohaté lektorské zkušenosti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.