Trauma v rodině
akreditovaný vzdělávací seminář

Akreditováno 8 hodin vzdělávání Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

10. 10. 2024 od 9:00 do 16:00 Hodonín Národní třída 267/16

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Trauma v rodině

Akreditovaný seminář MPSV: A2022/0487-SP/PC

Seminář se zaměří na úvod do problematiky komplexního vývojového traumatu a souvislosti, které s sebou přináší do života rodiny. 
Účastníci si upřesní, jak si správně vyložit označení „komplexní a vývojové“. Zaměříme se především na možné komplikace a těžkosti, které tento druh traumatu přináší do rodinného systému.  Na základě konkrétních zkušeností účastníků se budeme věnovat popisu možných příčin a důsledků komplexního vývojového traumatu a jeho otiskům v mezilidských vztazích. Teoretická část účastníky seznámí také s působením komplexního vývojového traumatu na lidský mozek a jeho fyziologické projevy. 
Program vedle rozsáhlé praktické zkušenosti lektora staví na informacích vycházejících z nejnovějších neurobiologických a psychologických výzkumů a odborné literatury v oblasti náhradní rodinné péče a léčby traumatu.


Lektoři

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Mgr. Igor Nosál, Ph.D. Vedle akademického vzdělání zakončeného doktorátem v oboru sociologie, jsem postupně procházel výcviky, které mne formovaly jako terapeuta (Logoterapie a existenciální analýza, Možnosti dialogu – mezinárodní certifikát v kolaborativním přístupu, Solutions Focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – dyadická vývojová psychoterapie). Ve své současné praxi terapeutické, poradenské, vzdělávací a supervizní se zaměřuji na vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy v rodině a na spolupracující vztahy v týmech pomáhajících profesionálů. Rád využívám a někdy i propojuji tři přístupy – dialogický přístup, na řešení zaměřený přístup (SF) a dyadickou vývojovou psychoterapii (DDP) – na atachment zaměřenou rodinou terapii. V rámci projektu reformy péče o duševní zdraví v ČR se podílím na zavádění multidisciplinárního přístupu k dětem s rizikem vzniku duševního onemocnění, spolupracuji s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) na podpoře škol a sociálních služeb při pomoci dětem s náročným chováním. Jako terapeut, rodinný poradce a lektor spolupracuji s organizacemi doprovázejícími pěstounské a adoptivní rodiny. Jsem členem skupiny Narativ (www.narativ.cz), platformy pro sdílení a šíření dialogické praxe.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.