Výchova bez trestů
seminář por pěstouny a poručníky

3 hodiny vzdělávání Pěstouni dlouhodobí Osoby blízké dítěti Poručníci Dobrovolníci a stážisti

9. 10. 2024 od 9:00 do 12:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Výchova bez trestů

Máte pocit, že se ve výchově dětí dostáváte do začarovaného kruhu trestů? Nedaří se vám zvládat konflikty bez křiku a napětí? Hledáte cestu k respektujícímu a laskavému vedení dětí, o které pečujete?

Na semináři se společně podíváme na:

Předcházení konfliktům: Naučíme se definovat a rozpoznat spouštěče tření a najít řešení dříve, než dojde k výbuchu.

Emoce pod kontrolou: Získáte nástroje pro zvládání vlastních emocí i pocitů vašich dětí v náročných situacích.

Proč tresty nefungují: Prozkoumáme negativní dopady trestů na psychiku a chování dětí a ukážeme si alternativní způsoby řešení situací.

Praktické rady a nácvik: Procvičíme si zvládání běžných výchovných výzev v simulovaných situacích s respektem k sobě i k dítěti.

Specifika náhradní rodinné péče: Zaměříme se na potřeby dětí v náhradní rodinné péči a nabídneme tipy pro budování pevných a respektujících vztahů.


Přijďte se inspirovat a objevit přístup k výchově, který podporuje zdravý vývoj a posiluje rodinné vazby.

Nezapomeňte: Všichni děláme a vychováváme, jak nejlépe umíme. Důležité je, že máme snahu porozumět sobě a dětem, o které pečujeme.


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Lektoři

Tereza Výborná


Tereza vystudovala speciální pedagogiku a své znalosti zúročila v praxi v předškolních zařízeních zaměřených na Montessori pedagogiku. Založila také rodinné centrum s Montessori hernou a koordinovala projekt sdružující poskytovatele dětských skupin. V Dobré rodině pracovala jako doprovázející sociální pracovnice. Téma respektu k lidem prostupuje jejím profesním i osobním životem a je pro ni klíčovou hodnotou. Neustále se v tomto oboru vzdělává a své znalosti a zkušenosti s radostí sdílí s rodiči, pěstouny a pedagogy.


Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.