Jak rozpoznat potřebu pomoci v oblasti náhradní rodinné péče
Nástroje na podporu náhradní rodiny a rozšíření kompetencí doprovázejících pracovníků

Akreditováno 8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

23. 10. 2024 od 9:00 do 16:30 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak rozpoznat potřebu pomoci v oblasti náhradní rodinné péče

Aktreditovaný seminář

Lektor: Mgr. Eliška Kotrbatá


Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá
Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi předškolního věku a jako poradce se věnuje dětem s odlišným nebo opožděným vývojem, dětem v náhradní rodinné péči, dětem s PAS, ADHD nebo opožděným vývojem řeči. Při práci využívá poznatků z vývojové psychologie, dětské neuropsychologie, senzorické integrace a speciální pedagogiky. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.