Právní minimum - maximum informací pro oblast náhradní rodinné péče
seminář

Akreditováno 8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

24. 9. 2024 od 9:00 do 16:30 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Právní minimum - maximum informací pro oblast náhradní rodinné péče

Vzdělávací program poskytuje hlubší a komplexní vhled do problematiky základních pojmů a práva v oblasti náhradní rodinné péče, práv dětí s důrazem na práva dětí v náhradní rodinné péči, rodičovské odpovědnosti, práva a povinnosti pečujících osob a práva a povinnosti rodičů dítěte, formy náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení, péče jiné osoby, poručenství s péčí, opatrovnictví). 

Účastníci se seznámí s pojmy z oblasti náhradní rodinné péče i z oblastí souvisejících. 

Dále se účastníci podrobně seznámí se zájmem dítěte a jeho uplatněním v rodině, v náhradním prostředí, u soudu a s procesem zjišťování nejlepšího zájmu dítěte a jeho potřeb. 

Zodpovíme si otázku konfliktu několika zájmů dítěte, a jaký z nich má přednost. Absolventi si prohloubí povědomí o participačních právech dítěte, stupně participace, vyslechnutí názoru dítěte a jeho akceptace vzhledem k věku a vyspělosti dítěte.

Akreditace MPSV: A2019/0106-SP/PC/VP

Lektorka: Mgr. Linda Matyšková

Lektoři

Mgr. Linda Matyšková
Mgr. Linda Matyšková
Lektorka Linda Matyšková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 pak úspěšně dokončila také kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Dřívě pracovala jako dobrovolnice v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací a živě se zajímá o alternativní řešení sporů a mezilidskou komunikaci. S Dobrou rodinou spolupracuje jako lektorka právní problematiky, mediátorka a facilitátorka případových konferencí.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.