Audioknihy
Vzdělávání pro náhradní rodiče formou poslechu audioknih

Tyto audioknihy jsou určeny pouze pro pěstouny Dobré rodiny v rámci povinného vzdělávání pěstouna. Ostatní zájemci si je mohou nakoupit přímo u Audiolibrix, děkujeme.

JAK ŽÍT A VYHNOUT SE SYNDROMU VYHOŘENÍ
Radkin Honzák

JAK ŽÍT A VYHNOUT SE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Jak vystoupit z bludného kruhu vyčerpání? Syndrom vyhoření je stav naprostého fyzického a duševního vyčerpání s možnými vážnými zdravotními důsledky. Tuto knihu napsal známý psychiatr MUDr. Radkin Honzák pro lidi, kteří jsou pod silným tlakem stresorů a mohli by se kandidáty vyhoření poměrně snadno stát. Poslechem knihy si lze splnit 9 hodin povinného vzdělávání.

Informace o knize na audiolibrix.com

TĚLO SČÍTÁ RÁNY
Bessel van der Kolk

TĚLO SČÍTÁ RÁNY

Bessel van der Kolk je zakladatel a bývalý lékařský ředitel Kliniky pro léčbu traumatu v Brookline v Massachusetts. Působí také jako profesor psychiatrie na Lékařské fakultě Bostonské univerzity a ředitel Národní sítě pro komplexní léčbu traumatu. Popisuje s laskavostí a otevřeností příběhy, s nimiž se setkal v klinické praxi, a dělí se o výsledky svých výzkumů v oblasti terapie posttraumatické poruchy. Prokázal jimi, že zanedbávané či zneužívané děti, účastníci nehod a katastrof, váleční veteráni či oběti násilných činů potřebují víc než medikamenty. Skutečné uzdravení vede přes hledání cesty k sobě samým, k vlastnímu tělu, které si v nekonečné smyčce udržuje otisk prožitého utrpení. I díky van der Kolkově práci se lze vydat na možná dlouhou, ale nadějnou cestu k lepšímu a plnějšímu životu. Autor své pacienty vybízí, aby se zapojili do libovolné formy práce s tělem, která napomáhá obnovení zdravého vztahu k sobě i k druhým. V knize proto najdete doporučení na inovativní léčebné postupy od metod neurofeedbacku přes meditaci až po sport, hudbu, jógu či kurzy herectví. Přístupným způsobem tak dává naději všem, kteří dosud trpěli. Poslechem knihy si lze splnit 17 h vzdělávání.

Informace o knize na audiolibrix.com

NASTAVENÍ MYSLI
Carol Dweck

NASTAVENÍ MYSLI

Za naším úspěchem nestojí pouze schopnosti a talent, ale především náš přístup k nim: tzv. nastavení mysli. To může být buď fixní, anebo růstové. V prvním případě chápeme schopnosti lidí (a tedy i sebe) jako víceméně dané, což nás odrazuje od přijímání výzev, protože „na ně nemáme“ a protože se obáváme „prozrazení“ naší neschopnosti. Špatně přijímáme kritiku, stagnujeme. Růstově myslící člověk naopak věří v sílu sebezlepšování. Kritiku, ale i neúspěchy chápe jako cestu k mistrovství. V úspěchu druhých nevidí ohrožení, ale inspiraci. Profesorka Stanfordské univerzity ve své slavné knize vysvětluje, jak lze toto nastavení změnit a jak můžeme z růstového myšlení profitovat v práci, sportu, vztazích i výchově dětí. Poslechem této audioknihy si můžete splnit 12 hodin povinného vzdělávání.

Informace o knize na audiolibrix.com

ŽIVOT BEZ ÚZKOSTI
Judson Brewer

ŽIVOT BEZ ÚZKOSTI

Úzkost si většina z nás představuje jako nepříjemný pocit, který může mít různou sílu – od mírné stísněnosti až po neovladatelnou paniku. Ale to není vše – úzkost je i motorem, který pohání návyky a zlozvyky, které si náš mozek udržuje v domnění, že mu pomáhají se vyrovnat se životem (takovým návykem může být například přejídání, prokrastinace, utíkání na sociální sítě, obsesivní listování špatnými zprávami apod.). Úzkost navíc vzniká v té části mozku, která odolává racionálnímu uvažování. A tak se může stát, že se ocitneme v začarovaném kruhu návyku úzkosti, ze kterého se nedostaneme myšlením ani silou vůle. Dr. Brewer své čtenáře učí, jak zmapovat své návyky, a tak zjistit, co je spouští; jak je zneškodnit pomocí jednoduchých, ale účinných cvičení zvědavosti a jak vycvičit svůj mozek pomocí všímavosti a jiných technik, které se v jeho výzkumném centru prokázaly jako perspektivní.Tato kniha je výsledkem dvacetiletého výzkumu a práce s tisícovkami pacientů, a to včetně olympijských sportovců a trenérů či významných osobností v politice a v byznysu. Je to srozumitelný program, který je zaměřený na praktická řešení a který může k boji s úzkostí použít každý, ať trpí mírnými obavami nebo panickými záchvaty. Poslechem této audioknihy si můžete splnit 10 hodin povinného vzdělávání.

Informace o knize na audiolibrix.com